Hållplatserna på Österviksgatan flyttas och Melkögränd får en ny hållplats 29.10

Hållplatserna på Österviksgatan flyttas och Melkögränd får en ny hållplats på fredag 29.10.

Hållplatserna på Österviksgatan flyttas och Melkögränd får en ny hållplats på fredag 29.10. Hållplatserna Melkögränd (H1051 och H1080) får ett nytt namn Hallonnäs. Hållplatserna Wavulinsvägen (H1082) och Hallonnäs (H1080) på Österviksgatan flyttas mot norr. På Melkogränd tas i bruk en ny hållplats Melkögränd (H1078). Detta påverkar linjerna 21 och 21N.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä Itälahdenkatu