Linjer 157, 158, 159 och 125N på avvikande rutter i Nöykis två fredagskvällar och -nätter 15 och 22.10 efter kl 19

Linjer 157, 158, 159 och 125N har avvikande rutter i Nöykis och Kitteldalen två fredagskvällar och -nätter 15 och 22.10 efter klockan 19 p.g.a. ett broarbete. Nöykisgatan stängs för all trafik mellan Estmalmsvägen och Kitteldalsgatan.

Linjer 157, 158, 159 och 125N har avvikande rutter i Nöykis två fredagkvällar och -nätter 15 och 22.10 efter klockan 19 p.g.a. ett broarbete. Nöykisgatan stängs för trafik mellan Estmalmsvägen och Kitteldalsgatan. Helt och hållet stängs hållplatserna Oxfot (E4936) mot Mattby och Vehas (E4935) mot Ladusved.

Kartor i slutet av meddelandet

Undantagsrutt för linje 157

Linje 157 körs i båda riktningar via Ångbåtsvägen (Esboviken) och Kitteldalen rutten Mårtensbrovägen-Mårtensbron-Ångbåtsvägen-Bruksbron-Kitteldalsgatan-Nöykisgatan-Tillisbacksvägen.

Linjen kör inte via följande hållplatser på Nöykisgatan:
Mot Mattby Oxfot (E4936), Vehas (E4938) och Mossberget (E4958).
Mot Tillisbacken Mossberget (E4937) och Vehas (E4935)

Undantagsrutt för linje 158

Linje 158 körs i båda riktningar via Ångbåtsvägen (Esboviken) rutten Estmalmsvägen-Mårtensbron-Ångbåtsvägen-Bruksbron-Bruksvägen.

Linjen kör inte via följande hållplatser i Kitteldalen och på Nöykisgatan:
Mot Mattby Kitteltået (E4203), Kittelbranten (E4211), Kittelberget (E4205), Storstenen (E4960) och Oxfot (E4936).
Mot Stenbruket Vehas (E4935), Oxfot (E4952), Storstenen (E4208), Kittelberget (E4206), Kittelbranten (E4212) och Kitteltået (E4204).

Undantagsrutt för linje 159

Linje 159 körs i båda riktningar via Finnovägen rutten Västerleden-Finnovägen-Esboleden-Finnovägen-Nöykisgatan-Svedjevägen.

Linjen kör inte via följande hållplatser på Nöykisgatan och vid Västerleden:
Oxfot (E4936/E4951), Vehas (E4938/E4935), Mossberget (E4258/E4937) och Finnoknuten (E4414/E4905)

Undantagsrutt för nattlinje 125N

Alla avgångar på nattlinje 125N körs natten mellan fredag och lördag (15/16.10 och 22/23.10) i båda riktningar via Ångbåtsvägen (Esboviken) och Kitteldalen rutten Estmalmsvägen-Mårtensbron-Ångbåtsvägen-Bruksbron-Kitteldalsgatan-Nöykisgatan-Ladusved.

Linjen kör inte via följande hållplatser på Nöykisgatan:
Mot Kampen Oxfot (E4936)
Mot Ladusved Vehas (E4935)

Linjerna använder hållplatser längs respektive undantagsrutter.

I Mossberget ersätter linje 158 linjer 157 och 159 som är på avvikande rutt. Linje 158 använder mot Mattby hållplatserna på motsatta sidan än vanligt (158 kör till Mattby via Estdalen).

I Kitteldalen ersätter linje 157 linje 158 som är på avvikande rutt. Linje 157 använder mot Mattby hållplatserna på motsatta sidan än vanligt (157 kör till Mattby via Esboviken). Även linje 542 finns till förfogande, den kör som vanligt.

Dessa undantag som är i kraft endast en del av dygnet uppdateras inte i Reseplaneraren.

På lördag morgnar 16 och 23.10 är gatan igen öppen och trafiken löper normalt.

Kartor

Undantagsrutt för linje 157:

Linjan 157 poikkeusreitti Höyrylaivantien ja Kattilalaakson kautta

öppna en större karta

Undantagsrutt för linje 158:

Linjan 158 poikkeusreitti Höyrylaivantien kautta

öppna en större karta

Undantagsrutt för linje 159:

Linjan 159 poikkeusreitti Finnoontien kautta

öppna en större karta

Undantagsrutt för nattlinje 125N:

Linjan 125N poikkeusreitti Höyrylaivantien ja Kattilalaakson kautta

öppna en större karta