Störningar i metrotrafiken på kvällen 27.10 p.g.a. ett tekniskt fel

Störning i metrotrafiken. Trafiken har återgått till Mellungsbacka sträckan med glesare trafik. Vartannat tåg från Hagalund vändas redan i Östra centrum.

Störning i metrotrafiken. Trafiken har återgått till Mellungsbacka sträckan med glesare trafik. Vartannat tåg från Hagalund vändas redan i Östra centrum.

Oregelbunden trafik vid hela banan. Orsak: elsystemfel i Gårdsbacka.

Alternativa förbindelser i Östra Helsingfors

Linjerna 92, 94, 95, 97 kör extra turer p.g.a. metrotrafikstörningen.

ÖSTRA CENTRUM

Till Gårdsbacka: bussar 94, 95.

Till Mellungsbacka: bussar 95, 97.

Till Kvarnbäcken: buss 92.

 

KVARNBÄCKEN

Till centrum: från metrostationen buss 506 till Böle + tåg; från Ring I buss 54 till Bocksbacka  / bussar 554, 561 till Malm + tåg.

Till Östra centrum: buss 92 från metrostationen; bussar 54, 554, 561 från Ring I.

 

GÅRDSBACKA

Till centrum: buss 560 till Malm + tåg; buss 57 till Vikstranden + bussar 71, 78 till Järnvägstorget; buss 57 till Ilmala + tåg.

Till Östra centrum: bussar 94, 95.

Till Mellungsbacka: buss 560.

 

MELLUNGSBACKA

Till centrum: buss 560 till Malm + tåg; buss 570 till Dickursby + tåg.

Till Östra centrum: bussar 95, 97(V).

Till Gårdsbacka: buss 560.