Förseningar för K-, I- och P-tåg - inställda turer möjliga i K-tågtrafiken

Förseningar för K-, I- och P-tåg p.g.a. rusning på stambanan. Också en del av K-tågen kan ställas in. Beräknad tid fram kl. 09.

Förseningar för K-, I- och P-tåg p.g.a. rusning på stambanan. Också inställda turer möjliga i K-tågtrafiken. Störningen beräknas pågå till ca kl. 09.