Närbuss 119 återgår till ordinarie rutt i Ängskulla 1.11

Närbuss 119 återgår till sitt ordinarie rutt i Ängskulla 1.11. Avgångshållplatsen i riktning mot Hagalund flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge vid metrostationen och köpcentret.

Närbuss 119 återgår till sitt ordinarie rutt i Ängskulla 1.11. Avgångshållplatsen i riktning mot Hagalund flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge vid metrostationen och köpcentret (E2131, plattform 1).

Rutten och hållplatserna för närbuss 119 på kartan i Reseplaneraren från och med 1.11:
Ängskulla – Hagalund
Hagalund – Ängskulla

Närbuss 119 har kört avvikande rutt p.g.a. gatuarbeten.

Närbuss 119 kör från Ängskulla till Hagalund via bl.a. Tomtekulla på vardagar mellan ca kl. 9–13. Hagalund trafikeras också av två andra närbusslinjer.

Vid planeringen av närbusslinjerna har specialgruppernas behov beaktats, men alla kan använda dem. Bussarna är småbussar. Närbussarna har längs rutten märkta hållplatser, men på smågator stannar de vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler och -säkerheten det tillåter. Mer information om närbussarna (på finska): hsl.fi/lähibussit