Uppdaterad: Närbuss 137 på undantagsrutt i Lustikulla fr.o.m. 19.10

Uppdaterad 13.12: Närbuss 137 åter till egen rutt i Lustikulla tisdag 14.12 // Närbuss 137 börjar köra via Kalendervägen och Storasvägen i Lustikulla fr.o.m. 19.10. Arrangemanget pågår i ca två månader. Orsaken till undantagsrutten är att Lustikullavägen stängs av för trafik.

Uppdaterad 13.12: Närbuss 137 åter till egen rutt i Lustikulla på tisdag 14.12

Närbuss 137 börjar köra via Kalendervägen och Storasvägen i Lustikulla fr.o.m. 19.10. Arrangemanget pågår i ca två månader. Orsaken till undantagsrutten är att Lustikullavägen stängs av för trafik.

Alla hållplatser trafikeras som vanligt.

Kartta poikkesureitistä Lystimäessä

Närbuss 137 kör från Olars till Mattby på vardagar mellan ca 10–14.
Vid planeringen av närbusslinjerna har specialgruppernas behov beaktats, men alla kan använda dem. Bussarna är småbussar. Närbussarna har längs rutten märkta hållplatser, men på smågator stannar de vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler och -säkerheten det tillåter. Mer information om närbussarna (på finska): hsl.fi/lähibussit