Närbuss 313 på undantagsrutt i Tavastberga 4.–9.11

Närbuss 313 börjar köra avvikande rutt på torsdag 4.11. Linjen kör längs Tavastbyvägen direkt till Visarvägen. Linjen trafikerar inte Lievägen, Lövskärevägen och Lövskäregränden. Detta gäller i båda riktningar. Linje 313 återgår till sin vanliga rutt på onsdag 10.11. Detta på grund av arbeten på Lövskärevägen.

Närbuss 313 börjar köra avvikande rutt på torsdag 4.11. Linjen kör längs Tavastbyvägen direkt till Visarvägen. Linjen trafikerar inte Lievägen, Lövskärevägen och Lövskäregränden. Detta gäller i båda riktningar. Linjen trafikerar inte hållplatserna Stöpslevsvägen (V1119 och V1120) under undantagsrutten. Linje 313 återgår till sin vanliga rutt på onsdag 10.11.

De närmaste ersättande hållplatserna är Lievägen (V1101 och V1109) på Tavastbyvägen samt hållplatserna Visarvägen (V1102 och V1103) på Visarvägen.

Detta på grund av arbeten på Lövskärevägen.

Rutten för närbuss 313 mellan 4.–9.11

image302av.png