Ny plattformsskyltning prövas vid Järnvägstorgets metrostation

Det prövas ny plattformsskyltning vid Järnvägstorgets metrostation i november. Syftet med skyltningen är att påminna passagerare om att ge plats åt andra vid tågets dörrar så att det går smidigare att stiga på och av metrotåget.

Ny plattformsskyltning prövas vid Järnvägstorgets metrostation 1.–14.11. HST och HRT utreder tillsammans hur passagerarinformation och andra åtgärder kan användas för att hjälpa passagerare att röra sig på stationen och plattformarna.

Syftet med skyltningen är att påminna passagerare om att ge plats åt andra vid tågets dörrar så att det går smidigare att stiga på och av metrotåget.

Likadana skyltar kommer också att installeras på andra metrostationer om det anses att de är till nytta. Man samlar in respons på skyltningen bl.a. genom intervjuer med passagerare vid Järnvägstorgets metrostation.

Påverka skyltningen och besvara vår enkät

Vi hoppas att få respons om den nya skyltningen av passagerarna. Svara på vår enkät senast söndag 14.11. Du kan svara på finska, svenska eller engelska.

Enkäten är stängd.

Kuva, jossa opastetarra on metrojunan ovella lattiassa. Opasteessa lukee kolmella kielellä teksti Päästä poistujat ensin ulos.