Uppdaterad: Hållplatserna Nedre staden i Stensvik flyttas 20.10

Uppdaterad 15.10 kl. 10: Hållplatserna flyttas på onsdag 20.10 // Hållplatserna Nedre staden (E4034/E4035) på Stensviksgatan flyttas ca 100 meter söderut (mot Esboviken) p.g.a. gatubygge. Hållplatserna är ändhållplatser för linjer 146/A, 147/N, 543 ja 544 samt används av linjer 124/K, 146N, 164A och 165/N.

Uppdaterad 15.10 kl. 10: Hållplatserna flyttas på onsdag 20.10

Hållplatserna Nedre staden (E4034/E4035) på Stensviksgatan flyttas ca 100 meter söderut (mot Esboviken) på onsdag 20.10 på grund av gatubygge.

Hållplatserna är ändhållplatser för linjer 146/A, 147/N, 543 ja 544 samt används av passerande linjer 124/K, 146N, 164A och 165/N.

I Stensvik fortsätter byggandet av gator i det blivande metrocentrumsområdet. Gamla vändplatsen tas ur bruk och snabbparkeringen av bussar flyttas tillfälligt till gamla hållplatsområden. Vid dessa sker det inte längre någon passagerarservice.

En karta över hållplatser som flyttas