Hållplatserna Överstegatan på Majorsgatan i Bergans stängs 11.10

Hållplatserna Överstegatan (E1155/E1156) på Majorsgatan i Bergans stängs måndag 11.10 p.g.a. gatans grundrenovering. Samtidigt flyttas hållplatsen Majorsgången mot Alberga (E1165) ca 150 meter framåt.

Hållplatserna Överstegatan (E1155/E1156) på Majorsgatan i Bergans stängs måndag 11.10 p.g.a. gatans grundrenovering.

Hållplatserna stängs permanent men senare när renoveringen väl är färdig flyttas hållplatserna Majorsgången närmare dem som nu tas ur bruk. På det sättet blir avstånden mellan hållplatserna jämnare.

Linjerna 113, 113N och 502 har använt hållplatserna.

Som ersättande hållplatser kan man använda hållplatser Majorshörnet (E1157, E1158 och E1971, ca 200 meter söderut) och Majorsgången (E1164 och E1165 ca 350 meter norrut).

På måndag flyttas även ovan nämnda hållplatsen Majorsgången mot Alberga (E1165) tillfälligt ca 150 meter framåt (norrut mot Bergansvägen).

Grundrenoveringen uppskattas pågå till augusti 2022.

kartta poistuvista ja siirrettävästä pysäkistä