Hållplatserna Sjötullsgatan på Elisabetsgatan flyttas 12.10

Hållplatserna för linje 16 Sjötullsgatan (H2013/H2014) på Elisabetsgatan i Kronohagen flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen på tisdag 12.10 på grund av byggarbete

Hållplatserna Sjötullsgatan (H2013/H2014) på Elisabetsgatan i Kronohagen flyttas på tisdag 12.10 på grund av ett byggarbete. Busslinje 16 använder hållplatserna.

Båda hållplatser flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen. Hållplatsen mot centrum H2013 flyttar till Sjötullsgatans hörn. Hållplatsen österut H2014 flyttar till andra sidan av Mariegatans korsning.

Byggarbetet uppskattas ta nästan två år.

Kartta taaksepäin siirtyvistä pysäkeistä