Uppdaterad 13.3.2023: Hållplatsen Olarsängsvägen mellan Olars och Storåkern stängs 18.10

Hållplatsen Olarsängsvägen (E3305) på Oppibackavägen mot Storåkern tas ur bruk på måndag 18.10 p.g.a. byggarbetsplats. Linjer 133, 532, 533 och 543 har använt hållplatsen.

Uppdaterad slutdatum 13.3.2023: Hållplatsen Olarsängsvägen (E3305) på Oppibackavägen tas ur bruk på måndag 18.10 på grund av byggarbetsplats. Linjer 133, 532, 533 och 543 mot Storåkern och Mankans har använt hållplatsen.

Husbygget uppskattas pågå till sommaren 2024 och hållplatsen stängd till dess.