Hållplatsen Sökötorget på Sökövägen flyttas 25.10

Hållplatsen Sökötorget (E4118) på Sökövägen mot Nedre Sökö flyttas på måndag 25.10 ca 200 meter framåt i p.g.a. gaturenovering.

Hållplatsen Sökötorget (E4118) på Sökövägen mot Nedre Sökö flyttas på måndag 25.10 nästan 200 meter framåt i körriktningen (söderut mot Nedergårdsvägen) p.g.a. gaturenovering.

Vid hållplatsen stannar linjerna 143 till Sökö udd, 143A och 542 till Nedre Sökö, 145 till Sommaröarna, nattlinje 147N till Kampen och närbuss 148 mot Ivisnäs.

Hållplatsen beräknas vara flyttad fram till sommaren 2022.

Kartta siirtyvästä pysäkistä