Tidtabeller för U-linje 280 ändras fr.o.m. 1.11. Granska tidtabellen före resan

På U-linje 280 ändras tillsammans åtta avgångstider på vardagar fr.o.m. 1.11. Fem avgångstider tidigareläggs med 5-10 minuter och tre avgångar avgår 5 minuter senare än tidigare. Dessutom en ny avgång kl. 16.10 från Kampen. P.g.a. återkommande ändringar lönar det sig att granska tidtabellen i Reseplaneraren eller i Matkahuoltos tidtabellssökning före resan.

Trafikidkarna på U-linje 280 gör fortfarande ändringar i sina tidtabeller.

Oy Pohjolan Liikenne Ab har meddelat att de ändrar tillsammans åtta avgångstider mån-fre fr.o.m 1.11 (tidigare avgångstid inom parentes):

från Kampen kl.
14.55 (tidigare 15.05)
15.10 (15.20)
18.15 (18.10)
21.10 (21.05)

från Veikkola kl.
6.15 (tidigare 6.20)
16.50 (16.55)
18.10 (18.20)
20.15 (20.10)

Dessutom blir det en avgång till från Kampen mån-fre kl. 16.10

Ändringarna syns i Reseplaneraren 29.10. Tidtabellerna i pdf-format finns på sidan Utskrivbara tidtabeller.

På grund av pandemisituationen ändras linjens tidtabell tätt och med kort varsel. Det lönar sig att granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning (länken leder utanför denna nätplats).

På grund av återkommande ändringar innehåller tryckta hållplatstidtabeller gammal information för U-linjens del. På skärmar stämmer uppgifterna bättre – bara vi får ändringarna till kännedom i tid.

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.