Uppdaterad: Undantagsrutterna för linjer 212 och 232 ändras i Kauniala 25.10

Uppdaterad 11.11: Avvikelsen fortsätter t.o.m. 16.11 // Undantagsrutterna för linjer 212 och 232 ändras i Grankulla 25.10 när reparation av Badets väg fortskrider. Länken via simhallen uteblir för linje 212 i riktning från centrum mot Kauniala. Ändhållplatsen flyttas mittemot den egentliga hållplatsen, eftersom Kaunialalänken körs medsols. Närbuss 232 kör till Kauniala längs Bembölevägen i båda riktningar. Avvikelserna är i kraft t.o.m. 19.11.

Uppdaterad 11.11: Arbetena tar längre än beräknat, men fördröjningen blev kortare än tidigare meddelats. Avvikelsen fortsätter t.o.m. 16.11 och bussar kör normala rutter från onsdag morgon 17.11

Reparation av Badets väg i Grankulla fortskrider. Undantagsrutterna för linjer 212 och 232 ändras 25.10.

Länken via simhallen uteblir för linje 212 i riktning från centrum mot Kauniala. Linjen kör tillfälligt inte via hållplatserna Stationsvägen (Ka1776), Simhallen (Ka1712) och Simhallen (Ka1755).

Som en ersättande hållplats används närbusshållplats Begravningsplats (Ka1785) på Bembölevägen.

Kaunialalänken körs medsols rutten Kasabergsvägen – Bembölevägen – Badets väg – Stockmannsvägen – Kasabergsvägen. Ändhållplatsen vid Kauniala (Ka1714) flyttas från nuvarande stället ca 200 meter mot Kauniala, ungefär mittemot den ordinära hållplatsen.

Närbuss 232 kör till Kauniala i båda riktningar via Bembölevägen. Hållplatserna Simhallen (Ka1755/Ka1778) på Badets väg uteblir.

Avvikelserna är i kraft t.o.m. 16.11. Linjerna kör normalt från onsdag morgon 17.11.

Kartor

Karta över undantagsrutten för linje 212:

Kartta linjan 212 poikkesureitistä 25.10.-12.11.

Öppna en större karta

Karta över undantagsrutten för närbuss 232:

Kartta lähibussin poikkeusreitistä 25.10.-12.11.

Öppna en större karta