Ny hållplats Vermovägen på Bergansvägen tas i bruk 18.10

En ny hållplats Vermovägen (E1180) tas i bruk på Bergansvägen på måndag 18.10. Linje 202 använder hållplatsen mot Alberga och Pärlugglebacken.

En ny hållplats Vermovägen (E1180) tas i bruk på Bergansvägen på måndag 18.10. Linje 202 mot Alberga och Pärlugglebacken använder hållplatsen.