Förändringar i närtågstrafik fr.o.m. 12.12

Enstaka turer för L-, U-, I- och K-tågen läggs ner från och med söndag 12.12 på grund av banarbeten. Dessutom sker det andra tidtabellsändringar för K-, P-, D-, R-, Z- och T-tågen.

Enstaka turer för L-, U-, I- och K-tågen läggs ner från och med söndag 12.12 på grund av banarbeten som görs regelbundet. Dessutom läggs ner en del av avgångarna på grund av sparbehov.

Punktligheten i tågtrafiken för P- och K-tågen ska förbättras med tidtabellsändringar: avgångstiderna för P- och K-tågen från Vandaforsen, Sandkulla och Dickursby mot Helsingfors senareläggs med en minut.

Det sker också tidtabellsändringar för D-, R-, Z- och T-tågen som körs under rusningstid, på sena kvällar och nattetid.

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.

Mer detaljerad information om förändringarna

L-tågen

Avgångarna från Helsingfors kl. 1.03 och från Kyrkslätt kl. 3.57 läggs ner.

Efter förändringen avgår det sista tåget på Kustbanan en timme tidigare nattetid på vardagar. Det första tåget tidigt på morgonen avgår en halvtimme senare.

HRT:s bussar som går i samma riktning erbjuder alternativa förbindelser. Undantaget är förbindelsen mellan Kyrkslätt och Köklax tidigt på morgonen. Den här förbindelsen ersätts inte med bussar p.g.a. lågt passagerarantal.

L-tåget, som körs på vardagar (må–fr) och som vanligtvis avgår från Kyrsklätt kl. 4.27, läggs ner mellan Kyrkslätt och Esbo från och med 12.12 på grund av banarbeten. Tåget avgår från Esbo mot Helsingfors kl. 4.43. Förbindelsen ersätts med buss 211X som kör från Kyrkslätt resecentrum till Esbo station. Bussen avgår från Kyrkslätt kl. 3.58 och kör till Esbo via mellanstationerna. Arrangemanget gäller fram till minst slutet av mars 2022.

U-tågen

Avgången må–fr kl. 7.29 från Kyrkslätt läggs ner. Nästa U-tåg kl. 7.37 körs med tre tågenheter i stället för två.

Den gemensamma turtätheten av E- och U-tågen blir 15 minuter under rusningstid. Under rusningstid går två U-tåg och ett Y-tåg per timme från Kyrkslätt till Helsingfors.

I-tågen

Avgången må–fr kl. 21.51 från Helsingfors läggs ner.

Turtätheten blir 30 minuter fr.o.m. avgången kl. 21.36.

K-tågen

Avgångarna natten mellan fr–lö och lö–sö kl. 2.21 och 3.21 från Helsingfors samt kl. 3.04 och 4.04 från Kervo läggs ner.
Dessa avgångar körs sista gången natten mellan lördag och söndag 11.–12.12. T-tåget som går en gång i timmen och HRT:s nattbussar erbjuder alternativa förbindelser.

Avgångstiderna från Sandkulla och Dickursby mot Helsingfors senareläggs med en minut från och med midnatt mellan lördag och söndag 11.–12.12.

P-tågen

Avgångstiderna från Vandaforsen, Sandkulla och Dickursby mot Helsingfors senareläggs med en minut från och med midnatt mellan lördag och söndag 11.–12.12.

D-, R-, Z- och T-tågen

 • En extra avgång med låggolv sätts in mellan kl. 16–17. Dessutom ändras avgångstiden för D-tåget (med låggolv) till kl. 16.10. I fortsättningen avgår R-tåget (med höggolv) kl. 16.14.
 • Det sker förändringar för R-tågen som avgår till Tammerfors på sena kvällar.
 • På vardagsmorgnar avgår R-tågen från Helsingfors 10 och 40 minuter över varje timme. Undantaget är det första tåget på morgonen som avgår från Helsingfors kl. 4.20.
 • De T- och R-tåg som har låggolv körs med gemensamma turtäthet mellan Riihimäki och Kervo. Det sker inga ändringar för T-tågen som körs med höggolv. Tidtabellsändringen för T-tågen träder i kraft midnatt mellan lördag och söndag 11.–12.12.
 • Det sker tidtabellsändringar för Z-tågen som påverkar trafiken på kvällarna, nattetid och på morgnarna: i framtiden har R- och Z-tågen en gemensam turtäthet på den gemensamma sträckan.
  • Efter förändringen har R- och Z-tågen en gemensam turtäthet på högst 30 minuter mellan Helsingfors och Kervo från måndag till torsdag kl. 5.10–0.40, på fredagar kl. 5.10–1.10, på lördagar kl. 6.10–1.10 och på söndagar kl. 6.10–0.40.
  • Efter förändringen har R- och Z-tågen en gemensam turtäthet på högst 30 minuter mellan Kervo och Helsingfors från måndag till fredag kl. 5.26–0.26 och på lördagar och söndagar kl. 6.26–0.26.
  • Tidtabellsändringarna för Z-tågen träder i kraft midnatt mellan lördag och söndag 11.–12.12. Med andra ord avgår Z-tågen från Helsingfors kl. 0.10 och 1.10 (inga avgångar kl. 0.02 och 1.30) och från Lahtis kl. 0.24 (ingen avgång kl. 0.29) natten mellan 11.–12.12.