Uppdaterad 13.3.2023: Hållplats Finnogården för linje 543 vid Finnobron stängs 15.11

Hållplatsen Finnogården (E4463) på gatan Finnobron tas ur bruk på torsdag 25.11 p.g.a. en byggarbetsplats. Linje 543 mot Alberga har använt hållplatsen.

Uppdaterad slutdatum 13.3.2023: Hållplatsen Finnogården (E4463) på gatan Finnobron tas ur bruk på torsdag 25.11 p.g.a. en brytnings- och byggarbetsplats. Linje 543 mot Alberga har använt hållplatsen.

Som ersättande hållplats kan man använda antingen föregående hållplats Pejgatan (E4455) på Kaitansvägen eller nästa hållplats Övre Finno (E4919) på Kvisbackavägen. Avståndet till föregående hållplats är ca 650 meter och till nästa hållplats ca 800 meter. På grund av brytningens omfattning kan en ersättande hållplats tyvärr inte placeras närmare.

Byggarbetet uppskattas pågå till december 2023 och hållplatsen stängd till dess.