Hållplatsändringar på Andra linjen 18.11

På Andra linjen sker det ändringar i hållplatser torsdag 18.11. p.g.a. ett grävarbete. Hållplatsen Castrénsgatan tas tillfälligt ur bruk. Samtidigt flyttas föregående hållplatsen Berghälls ämbetshus (H2129) litet framåt, närmare hållplatsen som tas ur bruk. Linjerna 23 till Britas och 502 till Alberga använder hållplatserna.

På Andra linjen sker det ändringar i hållplatser torsdag 18.11. p.g.a. ett grävarbete.

Hållplatsen Castrénsgatan (H0227) mot Diakonissanstalten tas tillfälligt ur bruk.

Samtidigt flyttas föregående hållplatsen Berghälls ämbetshus (H2129) litet framåt, i hörnet av Suoniogatan, närmare hållplatsen som tas ur bruk.

Linjerna 23 till Britas och 502 till Alberga använder hållplatserna.

Vi har inte fått uppskattning om hur länge arbetet kommer att ta.

Kartta muuttuvista pysäkeistä Toisella linjalla