Linjer 55, 56 och 738 på avvikande rutt via Byholmsgatan fr.o.m. 11.1

Spårvägsbygget från Fiskehamnen till Böle flyttar trafiken norrut från Hermanstads strandväg till Byholmsgatan på tisdag 11.1. Linjer 55, 56 och 738 samt hållplatserna Agrosgränden (H3007), Sörnäsgatan (H3019) och Gäddviksgatan (H3009) flyttar till Byholmsgatan i riktning från Fiskehamnen till Arabia och Gumtäkt.

Byggarbetet av spårväg från Fiskehamnen till Böle flyttar trafiken norrut från Hermanstads strandväg till Byholmsgatan på tisdag 11.1.

Linjer 55, 56 och 738 kör längs Byholmsgatan i riktning från Fiskehamnen till Arabia/Gumtäkt.

Hållplatserna Agrosgränden (H3007), Sörnäsgatan (H3019) och Gäddviksgatan (H3009) flyttar till Byholmsgatan. Från gamla hållplatsen Sörnäsgatan byggs en gångförbindelse över till Byholmsgatan.

Hållplatsen Gäddviksgatan (H3008) på Hermanstads strandväg mot Fiskehamnen flyttar samtidigt ca 30 meter framåt i körriktningen på grund av grävarbeten.

Byggarbetet som nu börjar på allvar påverkar förutom fordonstrafiken också gång- och cykelförbindelser på området. Tilläggsuppgifter på projektetes nätplats kalasatamastapasilaan.fi (en del av innehållet på svenska).

Det här arrangemanget är i kraft till mitten av maj. Då flyttar enligt förhandsuppgift även trafiken söderut till Byholmsgatan. Spårvägsbygget orsakar undantag senare under år 2022 även för bussar i Sumparn och för spårvagnar i Böle och på Backasgatan. Om dessa informerar vi senare på våren.

En karta över undantagsrutten via Byholmsgatan samt hållplatser som omplaceras

Öppna en större karta