Hållplatspar Kungseksplatsen flyttas i Kungseken 7.12

Hållplatserna Kungseksplatsen (H2683 och H2684) flyttas ca 100 m mot korsningen av Palettringen tisdagen den 7 december.

Hållplatserna Kungseksplatsen (H2683 och H2684) flyttas ca 100 m mot Palettringen tisdagen den 7 december på grund av grävningsarbeten. Det tillfälliga läget gäller till slutet av året.

Hållplatsen H2683 används av linje 560 mot Myrbacka, linje 52 mot Kungseken och linje 436N Kalajärvi och hållplatsen H2684 av linje 560 mot Rastböle, 52 mot Otnäs och 436N mt Elielplatsen.

Hållplatserna på kartan

imageaappl.png