UPPDATERAD: Trafiken återgår till det normala i Vallgård. Buss 70 fortfarande på undantagsrutt.

Trafiken återgår till det normala i Vallgård. Buss 70 fortfarande på undantagsrutt. Orsaken är att det brinner vid korsningen av Aleksis Kivis gata och Sturegatan.

Uppdaterad 20.12 klo 17.50:
Trafiken återgår till det normala i Vallgård. Buss 70 fortfarande på undantagsrutt p.g.a. stängd bro i korsningen av Sturegatan och Industrigatan.

Kollektivtrafiken kör avvikande rutt i Vallgård 20.12 på grund av en brand vid korsningen av Aleksis Kivis gata och Sturegatan. Detta gäller tills vidare.

Spårvagn 9 kör via Helsingegatan och Braheplanen till Aleksis Kivis gata. Linjen trafikerar inte hållplatserna Flemingsgatan och Helsingegatan.

Stombussarna 500 och 501 kör via Industrigatan. Andra busslinjer har större förändringar i rutten, t.ex. linje 70 kör via Helsingegatan och Sörnäs.

Linjerna stannar vid hållplatserna som ligger längs den avvikande rutten.

De avvikande rutterna kan förändras om situationen ändras.