Rutten för linje 224 ändras 10.1.2022. Linjen gör inte längre en avstickare till Kurängen

Rutten för linje 224 ändras måndag 10.1.2022. Linjen gör inte längre en s.k. avstickare till Kurängen. Kurängen betjänas i fortsättningen av förnyad linje 118 (Hagalund – Storåkern – Esbo centrum). Bekanta dig med ändringarna: hsl.fi/sv/MellerstaEsbo2022

Rutten för linje 224 ändras måndag 10.1.2022. Linjen gör inte längre en så kallad avstickare till Kurängen. Resorna från bl.a. Domsby till Grankulla och Alberga blir snabbare.

En förnyad linje 118 börjar betjäna Kurängen på sträckan Hagalund – Storåkern – Esbo centrum. Den kör längs den nya kollektivtrafikgatan som öppnas mellan Storåkern och Kurängen. Turintervallen är tätare än på linje 224. Dessutom erbjuder linje 118 nya förbindelser t.ex. till Ängskulla metrostation och Hagalund.

Förbindelsen från Kurängen till Grankulla har i fortsättningen ett byte från linje 118. Alternativt kan man gå till Kurbacksvägen – närmaste hållplatsen för linje 224 finns ungefär 800 meter från Kurtorpets vändplats.

Nya rutten, hållplatserna och tidtabellen för linje 224 i Reseplaneraren:
Alberga – Grankulla – Esbo centrum - Domsby
Domsby – Esbo centrum – Grankulla – Alberga

Nya tidtabeller i pdf-format finns även på sidan Utskrivbara tidtabeller.

Vi har samlat ett omfattande infopaket om ändringarna 10.1.2022 på linje 224 och andra linjer: hsl.fi/sv/MellerstaEsbo2022