Rutten för linjer 113 och 113N ändras i Bredvik 10.1.2022

Rutten för linjer 113 och 113N ändras i Bredvik måndag 10.1.2022 när den nya Impilaxbron tas i bruk. Det är frågan om en bro som byggts för snabbspårväg men i början används den av bussar. Rutten via Ring I uteblir.

Rutten för linjer 113 och 113N ändras i Bredvik måndag 10.1.2022 när den nya Impilaxbron tas i bruk. Det är frågan om en bro som byggts för snabbspårväg men i början används den av bussar.

Nya rutten är St. Andreevägen – Kronoborgsvägen – Kronoborgsparken – Impilaxbron – Befästningsvägen – Säterigatan – Självstyrelsevägen.

Ruttavsnittet Kirvusvägen – Torvmossvägen – Ring I uteblir.

Mot Alberga använder linjerna inte längre hållplatser Bredviks centrum (E2501) på Kirvusvägen och Torvmossvägen (E1216) samt Kronoborgsvägen (E1201) på Ring I.

Mot Hagalund använder linjerna inte längre hållplatser Säteri (E1118) och Kronoborgsvägen (E1215) på Ring I samt Bredviks centrum (E2508) på Kirvusvägen.

Nya hållplatser mot Alberga heter:
Röjarplatsen (E1206) på Kronoborgsvägen
Impilaxvägen (E1121) på Befästningsvägen och
Befästningsvägen (E1115) på Säterigatan

Nya hållplatser mot Hagalund heter:
Befästningsvägen (E1128) på Säterigatan
Impilaxvägen (E1120) på Befästningsvägen
Mossabrunnsstigen (E1224) efter bron i hörnet av Kronoborgsvägen
Röjarplatsen (E1205) på Kronoborgsvägen

Tidtabellen för linje 113 ändras.

Rutten, hållplatserna och tidtabellen för linje 113 efter 10.1.2022 på Reseplanerarens karta:
Hagalund - Bredvik - Alberga
Alberga - Bredvik - Hagalund

En karta över rutterna för linjer 113 och 113N i Bredvik fr.o.m. 10.1.2022:

Karttakuva linjojen 113 ja 113N uudesta reitistä Laajalahdessa

Öppna en större karta