Tidtabellsändringar på anslutningslinjer från Mattby 10.1

Tidtabeller för linjer 134, 136, 143, 145, 146, 147, 157, 158 och 159 ändras på måndag 10.1. Det är frågan om mindre ändringar tidigt på morgon och rusningstider för att trygga smidiga byten till och från metron. Metrons tidtabeller ändrades redan 27.12. Också andra ändringar träder i kraft i Esbo 10.1, t.ex. på linjer 113 och 118.

Tidtabeller för linjer 134, 136, 143, 145, 146, 147, 157, 158 och 159 ändras på måndag 10.1.

Det är frågan om mindre ändringar tidigt på morgon och rusningstider för att trygga smidiga byten till och från metron.

Turintervallen för linjer 134 och 136 ändras från 10 minuter till 12 minuter (alltså tillsammans med sex minuters mellanrum). Då är turintervallen samma som metrons.

Nya tidtabeller finns redan i Reseplaneraren och i pdf-format hittar men dem på sidan Utskrivbara tidtabeller.

Metrons tidtabell ändrades redan 27.12.

Tidtabellsändringen för bussar verkställs 10.1 eftersom samtidigt träder det i kraft också andra ändringar i Esbo:
Läs mera om ruttförändringen på linjer 113 och 113N
Läs mera om ändringar på linjer 118, 213, 213N och 224 samt om nya linjer 166K och 242 i Köklax