Hållplatsen Ilkkavägen i Norra Haga tas i bruk 29.12 för linje 53 och närbuss 31

Hållplatsen Ilkkavägen (H1634) på Eliel Saarinens väg tas i bruk på onsdag 29.12 för linje 53 mot Arabia samt för närbuss 31.

Hållplatsen Ilkkavägen (H1634) på Eliel Saarinens väg tas i bruk onsdag 29.12 för linje 53 mot Arabia samt för närbuss 31.

Hållplatsen har varit ur bruk p.g.a. spårvägsbygge.