Uppdaterad: Hållplatsen Bolarskogsgatan flyttar från Finnovägen till Bolarskogsgatans sida 13.12

Hållplatsen Bolarskogsgatan (E4934) flyttas från Finnovägen till Bolarskogsgatans sida på måndag 13.12. Linjer 125K till Ladusved samt 134/N, 136 och 531 mot Esbo centrum använder hållplatsen. // Uppdaterad 14.12: Linjer 125, 125N, 158 och 158K mot Estdalen använder inte den omplacerade hållplatsen utan stannar efter korsningen endast vid hållplats E4324 såsom tidigare.

Uppdaterad 14.12: Linjer 125, 125N, 158 och 158K mot Estdalen använder inte den omplacerade hållplatsen utan stannar efter korsningen endast vid hållplats E4324 såsom tidigare. Detta p.g.a. arrangemanget med körfiler i korsningen.

Hållplatsen Bolarskogsgatan (E4934) flyttas från Finnovägen till Bolarskogsgatans sida på måndag 13.12. Linjer 125K till Ladusved samt 134/N, 136 och 531 mot Esbo centrum använder hållplatsen. 

Ändringen är permanent och den är förknippad med ibruktagningen av första fasen av Esboleden.

Uppdaterad karta över hållplatsarrangemangen:

En karta över hållplatsarrangemangen id kosningen av Bolarskogsgatan, Finnovägen och Bisavägen

Öppna en större karta