Ändringar i spårvagnars veckoslutstidtabeller från 3.1

Lördags- och söndagstidtabeller för alla spårlinjer (utom linje 5) ändras från 3.1. Turintervaller på morgnar och kvällar blir en aning glesare p.g.a. låga passagerarsiffror och behovet att spara kostnader. Vardagstidtabeller ändras inte.

Lördags- och söndagstidtabeller för alla spårlinjer (utom linje 5 som betjänar Skatuddens terminal) ändras från 3.1. Turintervaller på morgnar och kvällar blir en aning glesare p.g.a. låga passagerarsiffror och behovet att spara kostnader. Vardagstidtabeller ändras inte.

Nya tidtabellerna är i bruk för första gången på trettondagen 6.1 då det är söndagstrafik.

Reseplaneraren är redan uppdaterad.

På sidan Tidtabeller i utskrivbar form finns tidtabellerna i pdf-format. Nya tidtabellen som träder i kraft 3.1.2022 hittar man efter den gamla.