Hållplatsen för nattlinje 108N Strömkarlen i Otnäs stängs 3.1

Hållplatsen Strömkarlen (E2207) på Otsvängen stängs 3.1 tillfälligt p.g.a. ett vattenförsörjningsarbete. Nattlinje 108N använder hållplatsen mot Kampen.

Hållplatsen Strömkarlen (E2207) på Otsvängen stängs måndag 3.1 p.g.a. ett arbete med vattenledningar. Nattlinje 108N använder hållplatsen mot Kampen.

Som ersättande hållplats kan man använda antingen föregående hållplats som heter Otsvängen (E2206, ung. 250 meter bort) eller förjande hållplats Teknologbyn (E2208) dit det är ungefär 500 meter.

Hållplatsen uppskattas vara stängd till början av april 2022.