Indragna turer på spårlinje 5 under tiden 15-17.1

På grund av ändringar i båttrafiken ändras också tidtabellen för spårlinje 5 som betjänar Skatuddens terminal. Alla eftermiddagsturer ca kl. 15.30 - 17 ställs in på lördag 15.1, söndag 16.1 och måndag 17.1

På grund av ändringar i båttrafiken ändras också tidtabellen för spårlinje 5 som betjänar Skatuddens terminal. Alla eftermiddagsturer cirka kl. 15.30 - 17 ställs in på lördag 15.1, söndag 16.1 och måndag 17.1