Tidtabellen för Esbovikens närbuss 148 ändras 10.1

Tidtabellen för Esbovikens närbuss 148 ändras måndag 10.1. Alla avgångar senareläggs med 10 minuter.

Tidtabellen för närbuss som betjänar Esbovikens område 148 ändras måndag 10.1. Alla avgångar senareläggs med 10 minuter.

Ändringen beror på ändringar i busscirkulation. Med samma buss körs i fortsättningen också linjer i Köklax.

Nya tidtabellen finns redan i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan Utskrivbara tidtabeller

Närbuss 148 kör från Esboviken till Ivisnäs via Sökö på vardagar ca kl. 9–14.
Rutten för närbuss 148 i Reseplaneraren:
Esboviken – Sökö – Ivisnäs
Ivisnäs – Sökö – Esboviken

Vid planeringen av närbusslinjerna har specialgruppernas behov beaktats, men alla kan använda dem. Bussarna är småbussar. Närbussarna har längs rutten märkta hållplatser, men på smågator stannar de vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler och -säkerheten det tillåter.