Hållplats Havshagen på Sörnäs strandväg flyttas 17.1

Hållplatsen Havshagen (H2524) på Sörnäs strandväg flyttas ca 70 m framåt på måndag 17.1. Hållplatsen trafikeras av linje 16 till Högholmen och linje 55 till Forsby. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till maj.

Hållplatsen Havshagen (H2524) på Sörnäs strandväg flyttas ca 70 m framåt mot korsningen vid Aspnäsgatan på måndag 17.1. Hållplatsen trafikeras av linje 16 till Högholmen och linje 55 till Forsby. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till maj.

Hållplatsen Havshagen (H2524) på kartan

image7uz0d.png