Hållplats Peltolavägen på Trädgårdsvägen i Vanda ur bruk 24.–28.1

Hållplatsen Peltolavägen (V6846) på Trädgårdsvägen i Vanda är ur bruk från måndag 24.1 till fredag 28.1 p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatsen trafikeras av linje 576 till Kivistö. Som ersättande hållplatser kan man använda hållplatserna Klöverparken (V6859) på Trädgårdsvägen och Honungsblomstervägen (V6828) på Dickursbyvägen.

Hållplatsen Peltolavägen (V6846) på Trädgårdsvägen i Vanda är ur bruk från måndag 24.1 till fredag 28.1 p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatsen trafikeras av linje 576 till Kivistö. Som ersättande hållplatser kan man använda hållplatserna Klöverparken (V6859) på Trädgårdsvägen och Honungsblomstervägen (V6828) på Dickursbyvägen.

Kuvassa on tekstissä mainittujen pysäkkien paikat kartalla.