Uppdaterad 23.5:: Hållplatsen Berghälls ämbetshus på Andra linjen flyttas 20.1

Uppdaterad 23.5: Hållplatsen Berghälls ämbetshus (H2129) på Andra linjen flyttas cirka 50 meter framåt i körriktningen, till andra sidan av Suoniogatans korsning, på torsdag 20.1. Linjer 23 till Britas och 502 till Alberga använder hållplatsen. Beräknad tid fram till 23.5.

Uppdaterad 23.5: Hållplatsen Berghälls ämbetshus (H2129) på Andra linjen flyttas cirka 50 meter framåt i körriktningen, till andra sidan av Suoniogatans korsning, på torsdag 20.1. Den omplacerade hållplatsen ligger tillfälligt ungefär var stängda hållplatsen Castrénsgatan (H0227) normalt finns.

Linjer 23 till Britas och 502 till Alberga använder hållplatsen.

Grävarbetet längs Andra linjen fortskrider. Beräknad tid fram till 23.5.

Kartta siirtyvästä pysäkistä