Veckosluternas nattavgångar på U-linje 848 upphör 21.1

Avgångar på U-linje 848 fredag- och lördagnätter skärs ned fr.o.m. 21.1 på grund av pandemisituationen.

Trafikidkaren har meddelat att veckosluternas nattavgångar på U-linje 848 inte körs fr.o.m. fredag 21.1 tills vidare.

Sista avgångar nätterna efter fredag och lördag är fr.o.m. 21.1 kl. 0.18 från Kampen och kl. 23.05 från Borgå.

Nya tidtabellen finns i Ruttplaneraren, tidtabellen i pdf-format hittar man också på sidan Utskrivbara tidtabeller

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.