Uppdaterad: Artic-snabbspårvagn trafikerar inte under tiden 4 - 15.2

Uppdterad 9.2 kl 13.30: Artic-snabbspårvagnens prototyp trafikerar inte under tiden 4 - 15.2 p.g.a. serviceåtgårder. Vagnen trafikerar igen på linje 4S (Operan-Salutorget) fr.o.m. onsdag 16.2

Uppdaterad 9.2 kl. 13.30: Vagnen kommer tillbaka i trafik först på onsdag 16.2 p.g.a ytterligare en uppdatering av programvara.

Artic-snabbspårvagnens prototyp trafikerar inte under tiden 4 - 15.2 p.g.a. serviceåtgårder. Vagnen trafikerar igen på linje 4S Operan - Salutorget fr.o.m. onsdag 16.2