Förseningar och inställda bussar på grund av väderförhållanden.

Störningar och förseningar i busstrafiken i HRT-området ons 23.2 väderförhållanden.

Mer information om enskilda inställda bussar finns i ruttplaneraren.