Hållplatsen Atomvägen i Sockenbacka flyttas 1.3

Hållplatsen Atomvägen (H1614) på Krämarvägen flyttas på tisdag 1.3 tillfälligt ca 150 meter bakåt i körriktningen (mot Sockenbacka station). Linjer 53, 54 och 553K samt närbuss 36 använder hållplatsen mot Norra Haga.

Hållplatsen Atomvägen (H1614) på Krämarvägen flyttas på tisdag 1.3 ca 150 meter bakåt i körriktningen (mot Sockenbacka station).

Linjer 53, 54 och 553K samt närbuss 36 använder hållplatsen mot Norra Haga.

Omplaceringen är tillfällig och den beror på ett grävarbete. Hållplatsen beräknas kunna flytta tillbaka i början av maj.

Kartta siirtyvästä pysäkistä