Hållplatsen Löneboställsporten på Bölegatan flyttas 21.2

Hållplatsen Löneboställsporten (H2106) på Bölegatan flyttas tillfälligt dryga 50 meter framåt i körriktningen (mot Djurgården) på måndag kväll 21.2. Stomlinjerna 500 och 510 mot Mejlans använder hållplatsen.

Stomlinjehållplatsen Löneboställsporten (H2106) flyttas tillfälligt dryga 50 meter framåt i körriktningen (mot Djurgården, till andra sidan av korsningen av Löneboställsporten) på måndag kväll 21.2 ca kl. 20.

Linjer 500 till Munkshöjden och 510 till Westendstationen använder hållplatsen.

Hållplatsen flyttas p.g.a. byggandet av spårvägsförbindelsen Fiskehamnen-Böle. Hållplatsen är omplacerad åtminstone fram till sommaren 2022.

Kartta pysäkin siirrosta etelän suuntaan, toiselle puolen Palkkatilanporttia