Små tidtabellsändringar för linje 731 fr.o.m. 28.2

Avgångar från Hagnäs på linje 731 Hagnäs–Brännberga tidigareläggs med några minuter fr.o.m. måndag 28.2.

Avgångar från Hagnäs på linje 731 Hagnäs–Brännberga tidigareläggs med några minuter fr.o.m. måndag 28.2. Med förändringen vill man förbättra linjens pålitlighet och punktlighet. Förändringen gäller vardagsturerna.

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren.