Uppdaterad: Vichtisvägen är igen öppen för trafik. Linjerna 332, 335/B, 345, 346, 375 och 435 återgår till sina ordinarie rutter i Askis 21.2 från och med klockan 14

Vichtisvägen är igen öppen för trafik. Linjerna 332, 335/B, 345, 346, 375 och 435 återgår till sina ordinarie rutter i Askis 21.2 från och med klockan 14.

Uppdatering 21.2 kl. 14:

Vichtisvägen är igen öppen för trafik. Linjerna 332, 335/B, 345, 346, 375 och 435 återgår till sina ordinarie rutter i Askis 21.2 från och med klockan 14.

Vichtisvägen är avstängd vid Askis p.g.a. vägen är översvämmad. Bussarna 332, 335/B, 345, 346, 375 och 435 är på undantagsrutt via Juvamalmens ramp. Avvikelser gäller tillsvidare, beräknade tid är fram torsdagen 24.2.

En del av hållplatser är utan service på Askis p.g.a. avvikelser. Hållplatserna längs undantagsrutterna är i bruk.

Undantagsrutt för linjerna 345, 346 och 375: Vichtisvägen – Vichtisvägens rondell – Juvamalmsvägen – Juva industrigata – Ring III – Vichtisvägen.
Utan service: Vichtisvägen mellan Juvamalmsvägen – Ring III.

Undantagsrutt för linjerna 322 och 335/B: Askis ändhållplatsen – Nybyvägen – Juva industrigata – Ring III – Vichtisvägen.
Utan service: Askisvägen, Vichtisvägen mellan Ring III och Askisvägen.

Undantagsrutt för linje 435: Juva industrigata – Ring III – Vichtisvägen.
Utan service: Juvamalmsvägen och Vichtisvägen mellan Juvamalmsvägen och Ring III.

Undantagsrutterna på kartorna

Undantagsrutterna har märkts ut med en röd streckad linje på kartorna. Gröna linjerna är delar av rutten som körs inte.

Bussarna 345, 346 och 375

imagez6m.png

Bussarna 332 och 335

imagekv5b.png

Buss 435

imagelo7v.png