Spårvagn 7 på undantagsrutt via Aleksis Kivis gata fr.o.m. 11.4. Linjer 3 och 9 åter till sina egna rutter

Linje 7 är på avvikande rutt fr.o.m. 11.4 när byggandet av Fiskehamnen–Böle -spårvägsförbindelse fortskrider. Linjen kör från Sörnäs metrostation via Idrottshuset och Aleksis Kivis gata till Böle station. Backasgatans ruttavsnitt uteblir. Bussar och t.o.m. 12.6 också spårvagn 1 betjänar Backasgatan. Linjer 3 och 9 återgår till sina egna rutter.

Linje 7 är på avvikande rutt fr.o.m. måndag 11.4 när byggandet av Fiskehamnen-Böle -spårvägsförbindelse utvidgas till Banbyggarvägen i Östra Böle.

Backasgatan uteblir för linje 7
Ersättande förbindelser
Linjer 3 och 9 åter till egna rutter
Andra avvikelser i spårvägstrafiken fr.o.m. 11.4
Tidtabeller ändras 11.4
Avvikelser i spårvägstrafiken i sommar
Kartor
Projektet Spårväg Fiskehamnen-Böle

Backasgatan uteblir för linje 7

Rutten för linje 7 är Sörnäs metrostation – Helsingegatan – Idrottshuset – Västra Brahegatan – Aleksis Kivis gata – Traversgränden – Jämsägatan och vidare till Böle station.

Ruttavsnittet Backasgatan – Banbyggarvägen uteblir.

Linjen använder inte hållplatser Sörnäs (M) (mot Böle, H0313), Brädgårdsgatan (H0331/H0332), Vallgårds bibliotek (H0333/H0334), Hattulavägen (H0265/H0266), Rautalampivägen (H0267/H0268), Backasbrinken (H0269/H0270), Simcentrum (H0271/H0272), Banbyggarvägen (H0618/H0617) och Stinsgatan (mot centrum, H0619).

Längs den avvikande rutten används hållplatser Sörnäs (M) (mot Böle, H0314), Helsingegatan (H0250/H0249), Idrottshuset (H0259/H0278), Borgågatan /H0261/H0262), Sturegatan (H0655/H0654), Kotkagatan (H0257/H0656), Fredriksbergs verkstad (H0659/H0658), Jämsägatan (H0661/H0660) och Stinsgatan (H0619/H0662).

Obs. Linje 7 använder hållplats Stinsgatan (H0619) vanligtvis mot centrum. Nu under avvikelsen är hållplatsen i bruk, men mot Böle.

Avvikande rutten och hållplatser för linje 7 i Reseplaneraren:
Västra terminalen – Kronohagen – Sörnäs – Böle
Böle – Sörnäs – Kronohagen – Västra terminalen

Den avvikande rutten gäller t.o.m. 12.6.

Ersättande förbindelser

Backasgatan betjänas av bussar och t.o.m. 12.6 även spårvagn 1.

Från Backasgatan kommer man till Böle med att byta från buss eller spårvagn 1 till linje 7 i Sörnäs.

Linje 59 kör längs Industrigatan till Böle.

Från hållplatserna Velodromen/Simcentrum är det cirka 700 meter gångväg till Böle station.

Reseplaneraren hjälper med att hitta de bästa förbindelserna. Välj som resans tidpunkt 11.4 eller efter.

Sommartrafiken planeras som bäst och vi berättar senare mera om ersättande förbindelser i nästa arbetsskede 13.6 – 14.8.

Linjer 3 och 9 åter till egna rutter

Linjer 3 och 9 återgår till sina egna rutter via Björnparken i Berghäll på måndag 11.4. De har varit på avvikande rutt via Sörnäs sedan 4.4. Läs mera i ett skilt meddelande.

Andra avvikelser i spårvägstrafiken fr.o.m. 11.4

Linjer 1,2 och 8 har undantagsrutter i Tölö fr.o.m. 11.4. Ersättande buss 8X börjar mellan Operan och Busholmen. Läs mera i ett skilt meddelande.

Tidtabeller ändras 11.4

Tidtabeller för alla spårvägslinjer ändras måndag 11.4. Tidtabellerna finns i Reseplaneraren och i pdf-format även på sidan utskrivbara tidtabeller där tidtabellsperioderna är linjevis efter varandra.

Avvikelser i spårvägstrafiken i sommar

Undantagsarrangemangen fortsätter även efter 13.6. Läs mera i våt meddelande som publicerades i februari: hsl.fi/sv/sparasommaren2022

Kartor 11.4 – 12.6

Kartta ratikoiden poikkeusreiteistä huhti-kesäkuussa

Öppna en större karta

Spårvägsnätet 11.4 -12.6 på sidan Ruttkartor

Projektet Spårväg Fiskehamnen-Böle

I Böle byggs det en spårvägsförbindelse mellan Fiskehamnen och Böle. Den nya spårvägslinjen binder samman tidigare spårvägs-, metro- och tågnätverk och förbindelserna från det snabbt växande Fiskehamnen och Sumparn blir bättre. Länk till projektets nätplats (länken leder utanför denna nätplats).

Avvikelser kommer alltså att drabba spårvagnsresenärerna även den här våren och sommaren. Arbeten är dock nödvändiga för att gator, skenor och till exempel rören under dem hålls i skick. Grundförbättring av gator förbättrar trafikmiljön. Och byggandet av nya spårvägar förbättrar förbindelser i framtiden.