Rutterna för närbussar 148 och 149 ändras i Esboviken 1.4 och 2.5

Köpcentret Pikkulaiva stängs 31.3 och närbussar 148 och 149 gör inte en avstickare på gården fr.o.m. 1.4. Esboviksgatan öppnas senare på våren och även närbussarna flyttas till Esboviksgatan fr.o.m. 2.5.

Ändringarna 1.4

Närbussarna 148 och 149 kör inte längre igenom köpcentret Pikkulaivas parkeringsplats. Hållplatserna E4059 och E4060 stängs. För övrigt ändras rutterna inte i det här skedet.

Även närbuss 148 börjar använda hållplatsen Esboviksporten (E4004) i riktning mot simhallen.

Ändringarna 2.5

Rutten för närbussar 148 och 149 ändras måndagen den 2 maj när Esboviksgatan väl har öppnats i sin helhet.

Nya rutten för linje 148 i båda riktningar och för linje 149 i riktning mot simhallen är: Esboviksstranden - Esboviksgatan - Loggbranten - Sjöfolksvägen - Esboviksvägen - simhallen. 

Närbussarna i riktning mot simhallen börjar använda hållplatser Lippulaiva (E4024) på Esboviksgatan och Sjöfolksvägen (E4446) på Esboviksvägen.

Från simhallen mot Ivisnäs börjar närbuss 148 använda hållplatser Lippulaiva (E4023) och Fjärdtorget (E4157). Rutten för närbuss 149 från simhallen mot Stensvik ändras inte, bussen fortsätter att köra via Sjöfarargatan och Skeppargatan i den här riktningen.

Rutten via Ångbåtsvägen och Amiralsallén uteblir för båda linjerna. Linjerna använder inte längre hållplatser Esboviksporten (E4004) och Sjörövarporten (E4069/E4070).

Tidtabellerna ändras inte.

Nya rutter och hållplatser syns i Reseplaneraren veckan som börjar 4.4.

Köpcentret Lippulaiva öppnar i månadsskiftet mars-april. Samtidigt stängs det tillfälliga köpcentret Pikkulaiva. Esboviksgatan öppnas så att den kan trafikeras med bussar i sin helhet först senare på våren. Därför flyttar busslinjerna till gatan senare är själva köpcentret öppnar.

Också linjer 124, 124K, 542, 543 och 544 flyttar till Esboviksgatan 2.5. Läs mera i ett skilt meddelande.

Rutten för närbuss 148 fr.o.m. 2.5Kartta lähibussin 148 reittimuutoksesta 2.5.

Öppna en större karta

Rutten för närbuss 149 fr.o.m. 2.5Kartta lähibussin 149 reittimuutoksesta 2.5.

Öppna en större karta