Rutter för linjer 124/K, 542, 543 och 544 ändras i Esboviken 2.5

Linjer 124, 124K, 542, 543 och 544 börjar köra längs Esboviksgatan på måndag 2.5, när gatan i sin helhet har öppnats. Ruttavsnittet via Sjöfarargatan och Skeppargatan uteblir. Linjer 125, 146, 146N, 146A, 147N och 147A fortsätter som förut.

Linjer 124, 124K, 542, 543 och 544 börjar köra längs Esboviksgatan på måndag 2.5, när gatan i sin helhet har öppnats. Ruttavsnittet via Sjöfarargatan och Skeppargatan uteblir.

Linjer 124 och 124K

Nya rutten för linjer 124 och 124K är Esboviksvägen – Esboviksgatan – Esboviksstranden. Linjerna använder hållplatser Lippulaiva (E4023/E4024), Fjärdtorget (mot Bastvik, E4157) och Skeppsporten (E4021/E4020).

Ruttavsnittet Sjöfarargatan – Skeppargatan uteblir. Linjerna använder inte längre hållplatser Esbovikens simhall (E4012/E4013), Sjöfararen (E4016/E4017) och Skepparbacken (E4014/E4015).

Linjer 542, 543 och 544

Nya rutten för linjer 542, 543 och 544 är Esboviksvägen – Esboviksgatan – Esboviksstranden. Linjerna använder hållplatser Esbovikens simhall (E4012/E4013), Lippulaiva (E4023/E4024), Fjärdtorget (mot Stensvik, E4157) och Skeppsporten (E4021/E4020).

Ruttavsnittet Sjöfarargatan – Skeppargatan uteblir. Linjerna använder inte längre hållplatser Sjöfararen (E4016/E4017) och Skepparbacken (E4014/E4015).

Rutter för linjer 125, 146/N/A och 147N/A ändras inte

Linjer 125, 146, 146N, 146A, 147N och 147A fortsätter på sina gamla rutter.

Närbussar 148 och 149

Ändringen påverkar även närbussarnas rutter. Läs mera i ett skilt meddelande.

Lippulaiva öppnar i månadsskiftet mars-april

Köpcentret Lippulaiva öppnar i månadsskiftet mars-april. Samtidigt stängs det tillfälliga köpcentret Pikkulaiva. Esboviksgatan öppnas i sin helhet så att den kan trafikeras med bussar först senare på våren. Därför flyttar busslinjerna till gatan senare än själva köpcentret öppnar.

Små förändringar i tidtabeller

Tidtabellerna för linjer 542, 543 och 544 ändras något. Nya rutter och tidtabeller syns i Reseplaneraren fr.o.m. 5.4. Tidtabellerna i pdf-format finns redan på sidan Utskrivbara tidtabeller.

Karta

Kartta muuttuvista bussireiteistä

Öppna en större karta

Hållplatsnamn ändras

I samband med förändringen ändras också några hållplatsnamn. Hållplatser som ligger på gatan Esboviksstranden E4020 (tidigare Skeppargatan) och E4021 (tidigare Fjärdtorget) heter i fortsättningen Skeppsporten.

Hållplatsen E4022 på Esboviksgatan mot Sökö (utanför den blivande metrostationen) öppnas först senare p.g.a. byggarbeten.