Närbuss 802 på undantagsrutt i Kasberget 4.-5.4

Närbuss 802 kör på undantagsrutt i Kasberget på måndag och tisdag 4.-5.4. En del av Askungens väg trafikeras inte.

Närbuss 802 kör på undantagsrutt i Kasberget på måndag och tisdag 4.-5.4. Hållplatserna Älvornas Stig (H4782) och Askungens väg (H5028) på Askungens väg trafikeras inte. Bussen vänder sig om i korsningen vid Askungens väg och Jättens väg.

Orsaken är grävningsarbeten vid Älvornas Stig.

Lähibussin 802 poikkeusreitti.