Hållplatsen Sökötorget flyttar 21.3

Hållplatsen Sökötorget (E4119) på Sökövägen flyttar tillfälligt ca 70 meter bakåt i körriktningen (mot Nedre Sökö) på måndag 21.3. Linjer 143 och 145 till Mattby, 143A till Kampen, 542 till Jorv samt nattlinje 147N och närbuss 148 mot Esboviken använder hållplatsen.

Hållplatsen Sökötorget (E4119) på Sökövägen flyttar tillfälligt cirka 70 meter bakåt i körriktningen (mot Nedre Sökö) på måndag 21.3.

Linjer 143 och 145 till Mattby, 143A till Kampen, 542 till Jorv samt nattlinje 147N och närbuss 148 mot Esboviken använder hållplatsen.

Hållplatsen flyttas p.g.a. gatubygge. Vi har inte fått en uppskattning om hur länge den kommer att vara omplacerad.

Kartta siirtyvästä pysäkistä