Veckosluternas nattavgångar återinförs på U-linje 848 fr.o.m. 4.3

Veckosluternas nattavgångar återinförs på U-linje 848 fr.o.m. fredag 4.3. De nya avgångarna är från Kampen kl. 1.18, 2.18 och 3.18 samt från Borgå kl. 0.05, 1.05 och 2.05. De körs nätter mellan fredag och lördag samt lördag och söndag.

Veckosluternas nattavgångar återinförs på U-linje 848 fr.o.m. fredag 4.3. Följande avgångar körs efter nuvarande turer nätter mellan fredag och lördag samt lördag och söndag:

från Kampen kl. 1.18, 2.18 och 3.18
från Borgå kl. 0.05, 1.05 och 2.05

Den nya tidtabellen finns i Reseplaneraren och i pdf-format i utskrivbara tidtabellerna. U-linjernas tidtabeller finns även tillgängliga i Matkahuoltos tidtabellsökning (länken går utanför denna nätplats).

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.