Ändringar i hållplatsen Spiselvägen 19.4

Hållplatsen Spiselvägen (H1523) på Sockenbackavägen flyttas tillfälligt till mitten av gatan 19.4.

Hållplatsen Spiselvägen (H1523) på Sockenbackavägen flyttas tillfälligt till mitten av gatan 19.4. Gångförbindelsen till hållplatsen är inte tillgänglig under arrangemanget.

Ändringarna gäller linje 54 till Östra centrum, linje 59 till Malmgård, linje 201 till Alberga, linje 231N till Träskända och linje 235N till Kurängen.

Det beräknas att arrangemanget kommer att pågå till slutet av 2022. Ändringarna beror på arbeten.