Hållplatsen Ekorrbacken i Smedsby dras in tillfälligt 29.4

Hållplatsen Ekorrbacken (E1604) på Stensvägen dras in tillfälligt fredagen den 29 april på grund av arbeten. Hållplatsen används av linje 549 till Jorv.

Hållplatsen Ekorrbacken (E1604) på Stensvägen dras in tillfälligt på fredagsförmiddagen den 29 april på grund av arbeten. Hållplatsen används av linje 549 till Jorv.

Hållplatsen beräknas vara stängd fram till början av juli.

Den närmaste ersättande hållplatsen är den föregående hållplatsen Stensbron (E1603). Avståndet mellan de här två hållplatserna är ca 200 m.

Hållplatsen Ekorrbacken flyttades bakåt i körriktningen mot Hagalund (E1605) redan den 19 april. Länk till ett separat meddelande