Hållplatser Snickareporten och Arbetsledaregatan i Hertonäs företagsområde flyttas torsdagen den 14 april

Hållplatserna Snickareporten och Arbetsledaregatan för linjerna 79 och 500 flyttas ca 200 m mot Borgbyggarvägen i Hertonäs företagsområde dvs. mot de hållplatser som trafikeras av bussarna mot Degerö och Kasberget torsdagen den 14 april.

Hållplatserna Snickareporten (H5022, bussarna mot Igelkottsvägen/Östra centrum) och Arbetsledaregatan (H4696, mot Hertonäs metrostation) för linjerna 79 och 500 flyttas i Hertonäs torsdagen den 14 april.

Det nya hållplatsläget ligger på Båtsviksgatan, ca 200 m närmare Borgbyggarvägen. Det nya läget är även närmare de hållplatser som trafikeras av bussarna i riktning mot Degerö och Kasberget.